Brandhjärtans ambition är att ge kraft till de barn som kämpar med svårigheter som ingen ung ska behöva genomgå


Alla ska få växa upp i trygghet!

Brandhjärtans ambition är att ge kraft till de barn som kämpar med svårigheter som ingen ung ska behöva genomgå. När ett barn har en extra svår tid i livet så vill vi finnas där och ge stöd och omtanke. Med bidrag stöttar vi med upplevelser och aktiviteter som ger avbrott under tuffa tider.

Alla Sveriges barn är välkomna att söka stöd hos oss! Det finns barn och ungdomar som inte har rätt förutsättningar för att växa upp i en trygg miljö och det kan skapa både fysisk och psykisk ohälsa. Till oss kan du söka stöd om du till exempel kämpar med en sjukdom, varit med om traumatiska händelser, växt upp i missbruk eller på annat sätt fått en trasig själ. Allt detta som ett barn inte ska behöva gå igenom. Brandhjärtan är en stiftelse som genom allmänhetens bidrag hjälper till i livets svåra stunder. Vi kommer inte att kunna hjälpa alla men om vi kan hjälpa så många som möjligt värmer det våra hjärtan. Tillsammans kan vi lära oss att aldrig ge upp för det som känns svårt!
Olle  Waller, känd från tv-programmet Fråga Olle, skriver såhär om stiftelsen:
"Jag har under hela mitt yrkesliv varit engagerad i ungas utveckling och existensiella frågor kring livet och sexualiteten. Omsorgen om ungas välmående och psykiska hälsa är en grundbult i ett utvecklat och demokratiskt samhälle. Stiftelsen Brandhjärtan är en viktig aktör i det arbetet och jag gillar verkligen att modiga kvinnor och män inom brandförsvaret utgör grunden för stiftelsens arbete. Finns det någon annan yrkesgrupp som i så hög grad förenar mod, styrka, handlingskraft och mjuka värden som brandmän? Jag tror inte det. Olle Waller Fråga Olle"